Støtteordning for briller og kontaktlinser til barn

Fra 1. august kom de nye ordningene for linser og briller til barn, hvor alle barn med en form for synsproblemer kan få støtte til briller. Den nye ordningen gjelder innen barnet er fylte 18 år.

To av ordningene er videreføringer av støtteordninger for synshemmede eller til behandling og forebygging av amblyopi. Den nye ordningen, er kravene for å få støtte fra NAV relativt enkle.

Hvem får støtteordningen?

  • Barnet må være under 18 år
  • Brillestyrken må være minst > 1,00D på ett av glassene, og/eller ha en cylinderstyrke på > 1,00D
  • Barnet må være folkeregistrert i Norge
  • Ordningen trer i kraft 1. august 2022, og det er kun bestilte briller fra og med denne datoen som inkluderes i ordningen

Hva inngår i støtteordning?

  • Støttebeløpet som blir trukket fra regningen følger faste satser basert på på brille- eller linsestyrken. Dvs jo høyere styrke, desto mer dekker NAV
  • Barnet velger selv hvilken brilletype hen vil ha. NAV kan dekke utgifter til brilleinnfatning, glass, sliping av glass og tilpasning. Ordningen gjelder ikke synsundersøkelser eller reparasjoner
  • NAV gir støtte til inntil ett par briller på denne ordningen per år. Ønsker du flere par, kan du lese mer om fordelene i Krogh+ og kjøp av barnebriller
  • Barnet kan få støtte selv om hen har fått briller via andre støtteordninger samme år, men ikke til samme par briller

Har du spørsmål angående ordningen kan du lese mer på NAVs nettside.

Bestill time til synsundersøkelse hos din nærmeste Krogh Optikk, så hjelper vi deg.