Personvern-
erklæring

Denne personvernerklæringen gjelder Krogh Optikk AS', org. nr. 925 911 860 ("Krogh Optikk") behandling av personopplysninger om kunder, medlemmer i fordelsprogrammet Krogh+, brukere av appen Wearlenses via Krogh Optikk ("Appen") og besøkende på http://kroghoptikk.no/ ("Nettsiden"). Personvernerklæringen gir deg informasjon om hvilke personopplysninger Krogh Optikk samler inn, hvorfor vi behandler personopplysningene dine og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Krogh Optikk vil behandle personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

1 Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger

Krogh Optikk er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger og tar ditt personvern på alvor. Dersom du har spørsmål knyttet til Krogh Optikks behandling av dine personopplysninger eller denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss ved henvendelse til: Krogh Optikk AS, Karl Johans gate 2, 0154 Oslo. Du kan også sende en e-post til Kroghpluss@kroghoptikk.no eller ta kontakt på telefonnummer 22 47 94 50.

2 Personopplysninger som behandles

Krogh Optikk behandler følgende kategorier av personopplysninger om kunder, medlemmer, brukere av Appen og besøkende på Nettsiden:

i) Kontakt- og betalingsopplysninger; som fornavn og etternavn, alder, kjønn, fødselsdato, kredittkortopplysninger eller annen betalingsinformasjon, adresse, e-postadresse, telefonnummer etc.;

ii) Opplysninger om ditt kundeforhold til Krogh Optikk; som kjøps- og ordrehistorikk;

iii) Opplysninger knyttet til synsundersøkelser; som fødselsnummer, helse- og behandlingshistorikk, opplysninger om synet, øyesykdommer, symptomer etc.;

iv) Opplysninger som samles inn gjennom bruk av Nettsiden; som informasjon som samles inn gjennom datasporing, for eksempel ved bruk av informasjonskapsler (se nærmere under punkt 10). Eksempler på informasjon som kan samles inn er hvilken nettleser du benytter, hvilket tredjepartsnettsted som koblet deg til Nettsiden, søkeordene du taster inn på Nettsiden, de spesifikke sidene du besøker på Nettsiden, og hvor lenge du besøker Nettsiden av gangen;

v) IP-adresse (nummeret som identifiserer datamaskinen din på nettet) og annen informasjon om datamaskinen din; Krogh Optikk kan også lagre IP-adressen din og annen informasjon om datamaskinen din i systemadministrasjonsøyemed (for eksempel til å beregne hvor mange brukere som har besøkt Nettsiden). IP-adressen din blir bare lagret mens du besøker Nettsiden, deretter blir den enten slettet eller anonymisert.

Krogh Optikk mottar opplysningene direkte fra kunden eller medlemmet, eller samles inn via Nettsiden. I noen tilfeller kan Krogh Optikk innhente personopplysninger om deg fra tredjeparter.

3 Formål med og grunnlag for behandling av personopplysninger

Krogh Optikk behandler personopplysninger for følgende kategorier av formål:

i) Administrasjon av kundeforhold; for å oppfylle avtaler med deg, følge opp kundeforholdet, besvare dine forespørsler på Nettsiden, reservere time for synsundersøkelse og gi deg varsel når det er på tide å foreta ny synsundersøkelse.

ii) Administrasjon av bruk av Appen; for å registrere deg som bruker av Appen og gi deg relevant informasjon om linsebruk

iii) Administrasjon av medlemskap i Krogh+; for å registrere deg som medlem, gi deg gode medlemstilbud og informere deg om Krogh Optikks produkter og tjenester.

iv) Analyse- og markedsføringsformål; for å forbedre Krogh Optikks produkter og tjenester, samt Nettsiden, Appen og fordelsprogrammet Krogh+.

iv) Overholdelse av lovpålagte krav og rettslige forpliktelser; for å overholde lovpålagte krav til journalføring, helsepersonell, regnskap, for å varsle deg om endringer i denne personvernerklæringen, og for å overholde andre pålegg fra offentlige myndigheter. Krogh Optikk er blant annet, i henhold til helsepersonelloven og pasientjournalloven, forpliktet til å føre journal for kunder som gjør visse typer synsundersøkelser hos oss. Der angis blant annet opplysninger om identitet, fødselsnummer, relevante opplysninger om helsehistorikk, opplysninger om behandling og tiltak.

v) Ivaretakelse av Krogh Optikks eller tredjeparters rettigheter; for å etablere, utøve og imøtegå rettskrav som Krogh Optikk mener å ha, eller rettet mot Krogh Optikk fra kunder, medlemmer, tredjeparter eller offentlige myndigheter.

4 Oppbevaring av personopplysninger

Krogh Optikk vil kun lagre dine personopplysninger så lenge det er grunnlag for det i gjeldende personvernregelverk.

Krogh Optikk er i henhold til helsepersonelloven og pasientjournalloven forpliktet til å føre en journal for de kunder som gjør synsundersøkelser hos oss. Krogh Optikk vil lagre dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for at i) Krogh Optikk kan oppfylle forpliktelser etter avtale med deg, ii) kan ivareta sine interesser, herunder å etablere, utøve og imøtegå rettskrav; og iii) kan oppfylle lovpålagte krav, herunder krav til fortsatt lagring etter regnskapslovgivningen.

Navn og kontaktinformasjon til medlemmer i Krogh+ vil oppbevares så lenge medlemskapet består.

5 Beskyttelse av personopplysninger

Krogh Optikk tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på personopplysningssikkerheten og uautorisert tilgang til og utlevering av personopplysninger.

6 Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Krogh Optikk kan utlevere dine personopplysninger til tredjeparter innenfor rammen av de formål som er fastsatt i denne personvernerklæringen. Krogh Optikk kan for eksempel utlevere personopplysninger til leverandører og underleverandører som utfører tjenester for Krogh Optikk, slik som hostingleverandører, eller leverandører som tilrettelegger for kontakt med medlemmer i Krogh+ per e-post eller SMS, for betalingsformidling etc. Slike leverandører og underleverandører kan være etablert utenfor EU og EØS.

Leverandører og underleverandører vil kun behandle personopplysningene til de formål de er innhentet for, og for å utføre sine forpliktelser overfor Krogh Optikk. Forholdet til slike tredjeparter vil reguleres gjennom en databehandleravtale, som blant annet sikrer konfidensialitet for dine personopplysninger.

Krogh Optikk kan også utlevere personopplysningene dine til offentlige myndigheter, for eksempel for å overholde krav etter regnskapslovgivningen.

Utlevering av helseopplysninger skjer kun i den utstrekning det er tillatt etter helselovgivningen, som helsepersonelloven, pasientjournalloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Krogh Optikk kan i enkelte tilfeller være forpliktet til å utlevere enkelte opplysninger fra journalen, for eksempel om en kunde med førerkort eller sertifikat for luftfartøy ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles.

7 Linker til andre nettsteder

Nettsiden kan inneholde linker eller henvisninger til andre nettsteder. Disse nettstedene har egne personvernerklæringer som gir informasjon om hvordan nettstedene driftes og hvordan personopplysninger innhentes og behandles. Krogh Optikk anbefaler at du setter deg inn i tredjepartsnettstedenes egne personvernerklæringer når du besøker og tar i bruk disse nettstedene.

8 Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene Krogh Optikk behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet (rett til å få utlevert eller overført personopplysninger i et egnet format), hvor vilkårene for dette er oppfylt.

For opplysninger i journal kan det gjelde begrensninger i retten til å kreve redigering, retting og sletting.

Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake. Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, se kontaktinformasjonen i punkt 1.

Du har rett til å klage over vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg til å ta opp eventuelle innsigelser mot Krogh Optikks behandling av personopplysninger med oss først.

9 Endringer i personvernerklæringen

Den til enhver tid gjeldende personvernerklæring vil være tilgjengelig på Nettsiden. Ved endringer i Krogh Optikks behandling av personopplysninger, vil erklæringen oppdateres på Nettsiden og vi kan bruke dine kontaktopplysninger til å varsle deg om endringene.

10 Informasjonskapsler/COOKIES

Krogh Optikk bruker informasjonskapsler, såkalte cookies, på Nettsiden. Gjennom bruk av informasjonskapsler kan det samles inn informasjon om nettleseren din, IP-adressen din, og hva du foretar deg på Nettsiden, hvilke tredjepartsnettsteder som koblet deg til Nettsiden, søkeordene du skriver inn på Nettsiden, de bestemte sidene du besøker på Nettsiden, samt datoen for og varigheten av ditt besøk på Nettsiden.

Krogh Optikk bruker både varige og sesjonsbaserte informasjonskapsler. Varige informasjonskapsler lagrer en fil på datamaskinen din i lenger tid, for å huske om du har besøkt Nettsiden tidligere. Sesjonsbaserte informasjonskapsler lagres midlertidig i datamaskinens minne, og brukes for eksempel til å huske informasjon når du bestiller en synsundersøkelse. Sesjonsbaserte informasjonskapsler fjernes når du lukker nettleseren.

Krogh Optikk bruker informasjonskapsler for følgende formål:

i) For å behandle bestillinger av synsundersøkelser;

ii) For å tillate kobling mot tredjepartstjenester, f.eks. Instagram og Facebook;

iii) I forbindelse med bruk av Google Analytics;

iv) For å forbedre din bruker opplevelse på Nettsiden;

v) For å tilpasse våre annonser som vises deg på tredjeparters nettsider;

vi) For statistikkformål, for eksempel for å forbedre innholdet på Nettsiden og for å tilpasse Nettsiden til besøkendes behov. Informasjonskapsler kan altså forbedre Nettsidens funksjonalitet til neste gang du besøker Nettsiden.

Du kan stille inn nettleserinnstillingene dine for å identifisere, slette og avslå videre bruk av informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at dersom du velger å avslå bruk av informasjonskapsler, kan det føre til at funksjoner på Nettsiden ikke vil fungere.