Kontaktlinser og bærekraft: Hvordan påvirker linsene dine miljøet?

Hvis du sorterer linsene dine som rest- og plastavfall, blir det minst mulig miljøbelastning*. En positiv overraskelse er at dagslinser ikke belaster miljøet mer enn månedslinser.

Vet du hvor du skal kaste kontaktlinsene dine?

Linsen = restavfall

Pakning = plastavfall

Folie = restavfall


De aller fleste av linsene som brukes i dag er laget av syntetiske materialer. Som oftest hydrogel – et behagelig materiale som kan absorbere og holde på vann – kombinert med varianter av silikon. Linser kommer dessuten i plastforpakning. I tillegg kommer produksjon og distribusjon. Selv om linsene er små, er det altså ikke til å komme fra at de har en viss belastning på miljøet. Spørsmålet er hvor mye?

Studie: Hvor mye avfall blir det av kontaktlinser?

Studiet An investigation into disposal and recycling options for daily disposable and monthly replacement soft contact lens modalities undersøker nettopp det. Det ble gjort i mars 2021, av British Contact Lens Association.

Utslipp forbundet med produksjon og transport er ikke tatt med i studiet, som kun fokuserer på forbruker.

Hvert år genererer hver person i Storbritannia omtrent 412 kilo husholdningsavfall. I følge studiet kommer omtrent 0,20-0,26% av det fra fulltidsbruk av linser. Det er heldigvis ikke så mye i den store sammenhengen. Likevel er det verdifullt å være bevisst.

Linser og miljøet: hva er best av dagslinser og månedslinser?

I tillegg til å se på hvor mye avfall som kommer fra linser generelt, sammenligner studiet dagslinser med månedslinser. Funnet var kanskje litt overraskende for mange.

Dagslinser: gir 1,06 kilo avfall i året. 64% av dette kommer fra plastforpakning.
Månedslinser: gir 0,83 kilo avfall i året. 67% av dette kommer fra plastforpakning, og 45% av dette igjen er fra linsevæske-flasker.

De som bruker dagslinser hver dag skaper altså 27% mer avfall i året enn de som bruker månedslinser. Men bare 78% av plasten fra månedslinser er resirkulerbar. De som bruker dagslinser kan derimot resirkulere 100% av plastavfallet sitt, hvis de sorterer det riktig, som nettopp plastavfall. Alt i alt er det altså ganske liten forskjell på om du bruker dagslinser eller månedslinser.

Linsebruker? Sorter linsene som rest- og plastavfall

Uansett hva du bruker er det verdifullt at du gjør alt du kan for å begrense miljøbelastningen. Linser er fantastiske produkter som ivaretar godt syn og et godt liv for mange. På samme måte skal vi gjøre det vi kan for å ta vare på naturen!

Så husk på dette hvis du bruker linser: kast brukte kontaktlinser som restavfall, aldri i vasken eller toalettet. Da kan de havne i havet og skade fisker, som tror det er små maneter og dermed mat. Eller de brytes ned, og blir til mikroplast.

Gjør sorteringen enkel for deg selv! Ha en søppelbøtte på badet der du kaster linsene med en gang du har tatt dem ut. Du kan bruke en vanlig bærepose, som du knyter godt igjen før den kastes. Linselokket kaster du også i restavfallet. Underdelen av linsene sorteres derimot som plastavfall, mens linseesken sorteres som papir. På denne måten tar du best mulig vare på naturen – samtidig som du tar godt vare på synet ditt.*Kilder:

– Kontaktlinser: https://sml.snl.no/kontaktlinse
– Studie: An investigation into disposal and recycling options for daily disposable and monthly replacement soft contact lens modalities: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33715968/
– Sortering: https://sortere.no/privat/produkttype/693/kontaktlinser