Dette skjer under en synstest

En synstest hos Krogh Optikk kan avdekke mye mer enn hvilken styrke du skal ha i brilleglassene eller kontaktlinsene dine. Våre optikere kan også oppdage øyesykdommer på et tidlig stadium og se tegn på blant annet diabetes og høyt blodtrykk.

Hva skjer under synstesten?

Hos Krogh Optikk får du en førsteklasses synstest der vi foretar målinger og tester, som skal sjekke at øynene dine har de beste forutsetninger for et optimalt syn. Utover innledende tester av øyets bevegelsesmuskulatur, fokuseringsevne og nerveimpulser, innebærer synstesten dette:

 • styrkebestemmelse og samsyn
 • kontroll av synsfelt
 • bilde av øyets netthinne
 • scan av netthinnen (optomap)
 • kontroll av trykket i øyet

Optomap – en liten revolusjon

En vurdering av netthinnen, som dekker hele den indre veggen i øyet, er en svært viktig del av synsundersøkelsen. Optomap regnes som en revolusjon innen undersøkelse av netthinnen. Der hvor andre instrumenter må nøye seg med å se 30-45 grader av netthinnen, skanner Optomap opptil 200 grader – noe som gir oss et fantastisk oversiktsbilde.

OCT – Optical Cohorens Tomografi

OCT bruker en teknologi med ultralys for å se lagene i netthinnen. Vi liker å sammenligne dette med å se på et kakestykke.

Optikere har over mange år hatt muligheter til å se på overflaten til netthinnen ved å ta bilder. Dette gir et bilde av «lokket på kaken», men med OCT kan vi se på de ulike lagene i kakestykket. OCT måler rett og slett tykkelsen til de ulike lagene i netthinnen og gir oss detaljert informasjon om netthinnens tilstand. Dette gjelder spesielt i området for skarpsynet. Vi får dermed et godt dybdebilde av netthinnen som gir oss viktig informasjon om synsfunksjonen.

For optikere gir det en fantastisk god mulighet til mer presise henvisninger til fastlege eller øyelege, der det er behov for dette. Vi bruker OCT sammen med andre målinger i undersøkelsen for å gi et helhetlig bilde av ditt syn.

Trykkmåling og synsfeltmåling

Det viktigste med trykkmålinger av øyet er å kunne se variasjoner over tid, vær klar over at en enkelt måling har liten verdi i seg selv.

Vi vil også vurdere synsnerven i øyet og netthinnens sensitivitet. Denne måles med et instrument som kalles synsfeltscreener. Hvert øye måles for seg og vi undersøker at synsinformasjonen kommer helt frem til synssenteret i hjernen.

Hvor ofte bør du ta en synstest?

Vi anbefaler alle å ta en synstest hvert annet år med mindre det er gjort funn som krever en tettere oppfølging.

Bestill time til synstest her.

Vanlige faktorer som kan påvirke synet:

 • alder

 • stress

 • medisinbruk

 • graviditet

 • systemiske sykdommer

 • feil linsebruk

 • arvelige faktorer

Når du er til synstest hos oss vil vi stille en del spørsmål, blant annet om sykdommer, medisinbruk og allergier. Noen av disse kan virke litt personlige, men husk at optikere er helsepersonell og har taushetsplikt.

Når haster det å undersøke synet?

Synet endrer seg stort sett gradvis, og da er det en ny brille eller ny styrke på kontaktlinser som er løsningen. Men av og til haster det å undersøke synet.

Kontakt oss umiddelbart dersom du opplever disse symptomene:

 • rødt øye

 • smerter ved bevegelse av øynene

 • smerter i øyet

 • nylig oppstått dobbeltsyn

 • nylig oppstått «fluer»/forstyrrelser i synsfeltet

 • lysglimt

 • skygge i synsfeltet

 • kraftig lysømfintlighet

Finn din nærmeste Krogh Optikk eller bestill time her.