Behandling av tørre øyne hos Krogh Optikk

Vi i Krogh Optikk har kompetanse på tørre øyne, og kan tilby diagnostisering av øynene dine med instrumenter som er spesiallaget til formålet.

Hvordan behandle tørre øyne?

Årsaken til opplevelsen av tørrhet på øynene er sammensatt og varierer i stor grad mellom mennesker. Derfor er det ikke en god metode å behandle tørre øyne ut fra symptomer. Det er snarere den bakenforliggende årsaken som må kartlegges. En vurdering hos optiker vil være med på å finne årsaken til problemet, og behandlingen vil deretter kunne skreddersys.

Etter å ha gjennomført en tørt øye-konsultasjon hos en av våre spesialoptikere, vil det foreligge en diagnose. Denne vil gi en pekepinn på hva som vil være den riktige behandlingsformen for deg.

I våre spesialforretninger tilbyr vi alle typer behandlinger for tørre øyne:

 • IPL (intenst pulserende lys) behandling

 • Målrettet anbefaling av kunstig tårevæske

 • Øyelokksmassasje for økt lipidutskillelse til tårefilmen

 • Bruk av øyemaske som øker lipidutskillelse til tårefilmen
  • Behandling i klinikken og/eller veiledning for hjemmebehandling

 • Behandling av midd i tårefilm
  • Behandling i klinikken og/eller veiledning for hjemmebehandling

 • Plugging av tårekanaler (for å øke mengde tårevæske i øyet)

 • Åpning av tette tårekanaler


Butikker med spesialkompetanse på tørre øyne:

Oslo:

 • Krogh Optikk Karl Johans Gate 2
 • Krogh Optikk Sandvika
 • Krogh Optikk Majorstuen

Vestfold:

 • Krogh Optikk Sandefjord

Trondheim:

 • Krogh Optikk Nordre gate

Les mer om tørre øyne her

Hva innebærer de ulike behandlingene for tørre øyne?

Årsaken til tørre øyne er som sagt sammensatt. Derfor vil behandlingen også variere med tanke på hva som er den bakenforliggende årsaken til tørrheten/problemet. Hos Krogh Optikk har vi både diagnostiserings- og valideringsverktøy samt ulike behandlingsmetoder.

IPL-behandling

Dette er en av de mest effektive behandlingsformene ved tørre øyne; den stimulerer produksjonen av lipider til tårefilmen og gjør tårefilmen mer stabil. Med tanke på at den vanligste årsaken til tørre øyne er lav lipidstrøm til tårefilmen, er dette ofte den foretrukne behandlingsformen.

Varmebehandling av meibomske kjertler

De meibomske kjertlene produserer lipid (fett) til tårefilmen, og denne behandlingen løser opp tilstoppede kjertler og gjør tårefilmen mer stabil. Behandlingen tilbys både i butikk og til gjennomføring hjemme. De meibomske kjertlene sitter i øvre og nedre øyelokk og lipidet som produseres her skal hindre tårefilmen i å fordampe.

Blepharittbehandling

Dette er behandling og rengjøring av øyevipper, som kan være tilgrisede og dermed virke destabiliserende på tårefilmens kvalitet.

Behandling av midd i øyelokk

Midd i øyevippene virker destabiliserende på tårefilmens kvalitet og vil derfor kunne gi symptomer som tørrhet, rødhet, ruskfølelse mm.

Plugging av tårekanalen

Dersom det er for lite tårevæske vil plugging hindre tårefilmen i å «renne» ut. En liten silikonplugg settes i øyets drenasjepunkt som heter punkta. Dette vil øke fuktigheten til øyet.

Åpning av tette tårekanaler

Dersom tårekanalene er tilstoppede, vil man kunne få for mye tårevæske. Noe som igjen vil virke destabiliserende på tårefilmens kvalitet. Tette tårekanaler kan gi rennende øyne. Dette oppleves som svært plagsomt og er godt å bli kvitt.

Målrettet anbefaling av kunstig tårevæske

Kunstig tårevæske har ulike virkemåter og derfor ulik funksjon. Denne behandlingen anbefales på bakgrunn av og i etterkant av diagnostisering.

Med alle mulighetene som beskrevet over, vil vi kunne behandle tilnærmet alle pasienter med tørre øyne, med noen unntak. I enkelte tilfeller vil det være behov for f. eks reseptbelagt behandling av tårefilmen/øyet. Dette vil optikeren kunne vurdere og henvise til øyelege for videre vurdering. Ofte kan behandling hos optikere forebygge og hindre at dette er nødvendig.

Priser på undersøkelser og behandling:

 • Full undersøkelse 1190,-

 • Tørt øye konsultasjon 1200,-

Tørre øyne behandling:

 • 4 IPL-behandlinger 5500,-

 • Annen behandling i butikk 40 min 890,- + kostpris på produkt