Åpenhetsloven: Arbeids- og menneskerettigheter

Krogh Optikk følger Åpenhetsloven som fremmer respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i næringslivet.

Krogh Optikk opprettholder gitte standarder for etisk praksis og arbeidstakerrettigheter.

Vi har tett kontakt med våre leverandører og har avlagt besøk hos flere av produksjonslokalene innen brilleglass, kontaktlinser og innfatninger, der vi har tett dialog med både ledelse og medarbeidere i forbindelse med besøkene.

Krogh Optikk følger norsk arbeidsmiljølov og sikrer et trygt og inkluderende arbeidsmiljø som fremmer likestilling og mangfold. Vi tilbyr konkurransedyktige lønninger, overholder arbeidstidsregler, og legger vekt på sikkerhet, helse, og kompetanseutvikling.

Åpenhetsloven Krogh Optikk.pdf