Medlemsvilkår

Som medlem i Krogh+ (kundeklubb) samtykker du til å motta:

- Markedsføring via elektronisk post (e-post) fra Krogh Optikk

- Markedsføring via mobil (SMS) fra Krogh Optikk

- Tilpasset markedsføring basert på din bruk, kjøpshistorikk og persondata

- Markedsføring via post fra Krogh Optikk

Om du ikke ønsker å motta noen av de ovennevnte kommunikasjonsmulighetene, kan du når som helst avregistrere deg gjennom din mottatte e-post (du finner linken for avmelding nederst i nyhetsbrevene) eller ved å sende SMS med Krogh stopp til 2090, alternativt ved å kontakte Krogh Optikk via e-post på kroghpluss@kroghoptikk.no. Krogh Optikk vil da ikke kontakte deg igjen.

Ved å fylle inn dine opplysninger i registreringsskjemaet på www.kroghoptikk.no og krysse av i ruten ”Jeg aksepterer medlemsvilkårene”, aksepterer du. Merk at vilkårene kan endres, og at du ved jevne mellomrom bør lese igjennom vilkårene. Ved større endringer vil du bli informert.


Medlemskap

Krogh Optikk er ansvarlig for alle fordeler og Krogh+ generelt.

Krogh+ er et medlemskap uten kostnad for medlemmene.

Kun privatpersoner kan bli medlem i Krogh+.

For å være medlem må du være over 15 år.

Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre.

Som medlem er du ansvarlig for at informasjon som du har registrert om deg, er korrekt.


Misbruk

Krogh Optikk forbeholder seg retten til å si opp ditt medlemskap, eller slette det ved misbruk eller brudd på denne avtalen.


Behandling av persondata

Krogh Optikk AS, org. nr. 925 911 860 er ansvarlig for lagring og bruk av dine personopplysninger (behandlingsansvarlig). Opplysningene blir behandlet i henhold til gjeldende personvernregelverk og retningslinjer fra Datatilsynet.

Det er frivillig å bli medlem i kundeklubben Krogh+. Registrering av nødvendige opplysninger for å registrere et medlemskap er også frivillig. Du kan når som helst si opp medlemskapet gjennom å kontakte Krogh Optikk via SMS (send Krogh stopp til 2090), eller e-post på kroghpluss@kroghoptikk.no

Når du er registrert som medlem i kundeklubben Krogh+ samler Krogh Optikk inn følgende informasjon om deg: Fornavn, etternavn, kjønn, adresse, postnummer, e-post og mobilnummer. Når du identifiserer deg i kassen lagrer Krogh Optikk også kjøpsinformasjon som beløp, produkter, dato, butikk og kvitteringsnummer.

Denne innsamlede informasjonen lagres i tråd med kravene i personopplysningsregelverket og retningslinjer fra Datatilsynet.

Formålet med innsamlingen av personopplysningene er å administrere fordelsprogrammet Krogh+, samt å sende deg tilpasset markedsføring og tilbud fra Krogh Optikk som vi anser kan være av interesse for deg.

Opplysninger som direkte, eller indirekte, gis ved å benytte Krogh Optikks digitale tjenester og tilbud, kan sammen med øvrige kundeopplysninger benyttes til Krogh Optikks markedsføring for å tilpasse innhold, tjenester og annonsering, samt utvikle nye tjenester. Informasjon om bruk av digitale tjenester innhentes ved hjelp av blant annet cookies. Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her http://kroghoptikk.no/personvern-og-informasjonskapsler/

Samtykket du gir Krogh Optikk, gjelder til du avslutter samtykket eller sier opp medlemskapet. Du kan når som helst si opp ditt medlemskap som beskrevet ovenfor..

Du har rett til innsyn i personopplysninger som er lagret, og kan kreve korrigering av feilaktig lagret informasjon. Du har også rett til å få dataene slettet. Sletting av konto og anonymisering av data skjer januar hvert år, men kun dersom vi ikke lengre oppnår kontakt med deg på e-post eller SMS grunnet at vi har feil kontaktinformasjon eller du aktivt har meldt deg ut av kundeklubben Krogh+. Ønsker du å slette din konto utenom dette, gjøres det ved avslutning av ditt medlemskap som angitt under.

Informasjonen som samles inn av Krogh Optikk, vil kun lagres, behandles og benyttes av Krogh Optikk. Personopplysninger overføres ikke til utenforstående.

Fullstendig innsyn i alle opplysninger lagret om deg, fås ved å kontakte Krogh Optikk skriftlig med innsynsbegjæring til kroghpluss@kroghoptikk.no.


Force majeure

Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for Krogh Optikk å oppfylle sine forpliktelser gjennom disse medlemsvilkår og som etter norsk lov regnes som force majeure, opphører avtalen og den rammedes parts forpliktelser umiddelbart så lenge den ekstraordinære situasjonen pågår. Som force majeure regnes blant annet streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke rår over som krig, opprør, brann eller inngrep fra offentlige myndigheter.

Forbehold gjeldende streik og lockout gjelder også når Krogh Optikk selv er ansvarlig for at dette oppstår. Krogh Optikk er ikke erstatningsansvarlig med mindre Krogh Optikk har opptrådt uaktsomt.


Endringer

Krogh Optikk forbeholder seg retten til å endre medlemsvilkårene for sin kundeklubb Krogh+. Eventuelle endringer kommuniseres på Krogh Optikks hjemmeside www.kroghoptikk.no og/eller via e-post.

Medlemmer er selv ansvarlige for å holde seg oppdatert på eventuelle endringer, men ved større endringer vil du bli informert om dette 30 dager før ikrafttredelse.


Oppsigelse av medlemskapet

Som kunde kan du si opp ditt medlemskap med umiddelbar virkning ved å kontakte Krogh Optikk på kroghpluss@kroghoptikk.no. Krogh Optikk kan når som helst si opp avtalen med en oppsigelsestid på 30 dager. Når et medlemskap avsluttes, anonymiseres eller slettes all lagret data. Det vil ikke være mulig å gjenopprette ditt medlemskap etter at dette er gjort.


Spørsmål/kontakt

Om du har spørsmål angående Krogh Optikks kundeklubb Krogh+, ditt medlemskap eller Krogh Optikks personvern, har mistet din informasjon, endret adresse eller lignende, kan du kontakte Krogh Optikk på kroghpluss@kroghoptikk.no.

Hjemmeside: www.kroghoptikk.no