4. nov 2020

Kreativitet, og noe meningsfylt


Nina (50) fronter vår nye brillekampanje som modell. Hun jobber til daglig som arkitekt. I begge jobbene vil hun bidra med kreativitet til noe meningsfylt. Bli inspirert!

 

Nina 

 

Sitat

 

Nina Dahl fronter Krogh Optikks nye brillekampanje, som viser høstens nyheter fra Tom Ford, Silhouette, Celine og Façonnable. Hun er 50 år gammel og har jobbet som modell i et år, etter at hun ble stoppet av fotograf Julie Pike under en lørdagshandel og spurt om å bli med på opptak. Etter hvert har hun havnet hos Team Models.

 

Nina2

 

Mangfoldet i modellbransjen øker, heldigvis

– Fokus på det «unge og feilfrie» har lenge vært et rådende samfunnsideal. Det at det nå er et større fokus på mangfold i modellbransjen, både når det gjelder utseende og aldersspenn, synes jeg er veldig positivt. Det gjenspeiler i større grad sammensetningen av enkeltindivider i samfunnet, og gjør at flere kan identifisere seg med bildene vi daglig omgis av.

Kreativitet kan ta mange former

Til daglig jobber Nina som arkitekt, og hun ser flere likhetstrekk ved jobbene.

– Som modell må man forstå et fotoprosjektets kreative konsept, og hvilket innhold og uttrykk som ønskes formidlet. Som ansvarlig arkitekt har man ansvaret for å utarbeide, og å gjennomføre et konsept. Man deltar i begge tilfeller i kreative prosesser, men i forskjellige roller. Begge deler er veldig spennende! Jeg synes det er veldig gøy å oppleve hvordan alle involverte på en fotoshoot, eller i et byggeprosjekt, jobber sammen for å få til et best mulig resultat.                                                                                                                  

Selve utformingen av arkitektur handler også om å forene ulike aspekter til noe større:

– Når man som arkitekt formgir menneskers omgivelser, påtar man seg et stort ansvar. Målet er å skape rom som fungerer godt for tiltenkt bruk, samtidig som de frembringer velvære. Og så må selvfølgelig byggene være miljøvennlige! Arkitektkontoret hvor jeg jobber tegner i hovedsak skoler og bygg innen helse- og omsorgssektoren. Det er en veldig takknemlig oppgave å få lov til å skape gode omgivelser for disse brukergruppene.

Inspirasjon finnes overalt!

 

sitat2

 

Inspirasjonen kommer også til uttrykk i hennes egen stil.

– Jeg liker når personlighet kommer til uttrykk i valg av stil. Jeg liker å blande nytt og gammelt, og jeg har mange klesplagg i skapet som enten er arvet eller kjøpt brukt, blant annet hos Fretex.

 

nina3

Foto: Julie Pike

 

Det er så mange gode grunner til å støtte Fretex’ arbeid.

– Fretex bidrar med arbeidsplasser til mennesker som av ulike grunner har vanskeligheter med selv å skaffe seg arbeid, samtidig som de bidrar til et bedre miljø gjennom gjenbruk. Det at Krogh Optikk støtter opp om dette arbeidet, blant annet gjennom denne høstkampanjen, synes jeg er veldig positivt.

costume