Samfunnsansvar

Vi i Krogh Optikk har fire grunnverdier, som skal legge føringer for alt vi gjør. Vi har som mål å være rause, motiverende, engasjerende og pålitelige. Dette skal prege hele virksomheten vår. Verdiene våre gir også føringer for hvordan vi jobber med samfunnsansvar. Derfor gjør vi flere konkrete tiltak vi håper bidrar positivt. Vi er svært bevisste når vi velger samarbeidspartnere. Vi bruker blant annet den franske glassleverandøren Essilor, ikke bare fordi de er verdens største og beste innen sitt felt, men også for selskapets bevisste forhold til bærekraft og HR. Forsøpling er en stor utfordring i samfunnet, og vi vil også gjøre vårt for å redusere forsøplingen av plast. Vi er nå i gang med å bytte til nye bæreposer i resirkulerbar plast. Vi oppfordrer også kundene våre til å sortere kontaktlinser som plastavfall/restavfall, så de ikke havner i avløpet/toalettet og risikerer å ende i havet. Dette er små tiltak i det store bildet, men vi mener likevel at alle bidrag er viktige i vårt felles ansvar for en bedre og grønnere fremtid.

Har du noen gang tenkt over hvor du kaster kontaktlinsene dine?

De fleste av oss tenker ikke over dette og flere kaster endagslinsene eller månedslinsene i toalettet. Dette er ikke bra for miljøet!

Godt syn for et godt liv: Frelsesarmeen og Krogh Optikk

Synet er helt avgjørende for livskvaliteten. Derfor samarbeider Krogh Optikk med Frelsesarmeen for å ivareta øyehelsen til de som har behov for det.

Ta godt vare på brillene dine

God kvalitet varer lenge. Det er bra for både deg og miljøet. Vedlikehold og reparasjon kan det likevel bli behov for, og da hjelper vi deg gjerne. Førsteklasses håndverk gir produkter lengre levetid – og det i seg selv er verdt å ta vare på!

Har du gamle briller? Gi dem videre!

Ikke la gamle briller bli liggende ubrukt. Levèr dem til nærmeste Krogh Optikk, så havner de hos noen som trenger dem. Vi startet allerede på 90-tallet med å samle inn gamle briller til Frelsesarmeen. I dag samler vi fortsatt inn gamle briller, som organisasjonen Vision For All videreformidler til trengende i flere deler av verden.

Hjerte for andre

Others er Frelsesarmeens handelskonsept for rettferdig handel. Med dette konseptet ønsker Others å skape inntektsmuligheter for mennesker som ellers ville stått bakerst i køen i arbeidsmarkedet.

Våre leverandører

Her er en oversikt over våre leverandører* med link til deres hjemmeside og til informasjon om samfunnsansvaret de tar.

Verdens synsdag

Torsdag 8. oktober er vi i Krogh Optikk, NOF og optikerbransjen med og markerer Verdens synsdag. I år fokuseres det på global oppmerksomhet rundt unødvendig nedsatt syn og blindhet.

Ta vare på hverandre

I flere år har vi samarbeidet med Frelsesarmeen, med synsundersøkelser til Slumstasjonens gjester, og i de siste årene har vi også delt ut Frelsesarmeens julehjerter til våre kunder i førjulstiden.